Kvalitetsarbete

KVALITÉTSARBETE & TESTER

Glitter följer EU regler enligt REACH  vad gäller farliga och förbjudna ämnen i våra produkter.  Vi ställer dessutom höga krav på våra leverantörer, och har tydliga direktiv i våra inköpsavtal med leverantörerna.

Det sker en kontinuerlig testning av smycken för att säkerställa att kraven efterföljs, dels hos leverantörerna men vi gör också egna kvalitetskontroller, bland annat i Söderköping, där vi testar så att produkterna uppfyller de krav vi har.

Vi röntgar alla produkter så de inte innehåller:

- Bly (mindre än 500 Parts Per Million - ppm)
- Kadmium (mindre än 100 ppm)
- Kvicksilver (0 ppm)
- Nickelfritt enligt EU:s standard (mindre än 0,05 % cm2/vecka)
- Krom VI (mindre än 3 ppm i läderprodukter)                           

Vi gör hållfasthetstester på utvalda produkter, vad gäller:

- Funktion
- Färg
- Montering
- Sömmar