Företagsinformation

vår historie

På 70-tallet åpnet Glutters grunnlegger Sven-Axel Svensson en liten tobakkbutikk i Söderköping. En dag kom det inn en dame og spurte om han solgte smykker, og da fikk han ideen om å utføre grossistvirksomhet innen bijouteri. 

I 1992 utviklet Sven-Axel grossistvirksomheten og åpnet sin første Glitter-butikk. Dette var starten på butikkjeden Glitter. 

Sven-Axel gikk bort i 1999, og selskapet ble kjøpt opp av Investmentbolaget KF Invest. 

I 2004 ble Glitter kjøpt opp av det svenske konsernet Bergendahl & Son AB, et handelshus som eies av familien Bergendahl-Mylonopoulos i tredje og fjerde generasjon, og nok en gang var Glitter en familiebedrift. Konsernet er landets femte største detaljhandelsgruppe.

År 2007 flyttades huvudkontoret från Söderköping till Stockholm. Där verkar idag Inköp, Marknad, E-com, Controlling, Hr och IT-avdelningarna. Lager och Administration finns fortfarande kvar i Söderköping.

I 2016 har Glitter ca. 225 butikker i fire land og ca. 1200 medarbeidere.

VÅRE VERDIER

En viktig prioritering for hele konsernet er våre felles verdier. Våre verdier fungerer som vårt indre kompass som veileder oss i våre handlinger, formål og holdninger.

• Vi er innovatører som tør å være annerledes.

• Vi tar et sterkt sosialt ansvar og beskytter våre omgivelser.

• Vi preges av kontinuitet og langsiktighet.

• Vi skaper gevinst som gir oss ressurser.

Les mer på www.bergendahls.se