Glitters personvernregler


I Glitter beskytter vi din personlige integritet og forsøker alltid å ha et høyt nivå av databeskyttelse (for eksempel vil vi aldri selge dine personlige opplysninger til et annet selskap). I disse personvernreglene forklarer vi hvordan vi samler inn og bruker dine personlige opplysninger. De beskriver også dine rettigheter og hvordan du kan benytte deg av dem.

Det er viktig at du leser og forstår personvernreglene og føler deg trygg på vår behandling av dine personlige opplysninger. Du er alltid velkommen til å kontakte oss med eventuelle spørsmål.

Hva er personlige opplysninger, og hva er behandling av personlige opplysninger?

Personlige opplysninger er all slags informasjon som direkte eller indirekte kan tilskrives en levende fysisk person. For eksempel kan bilder og lydopptak som behandles på datamaskin, være personlige opplysninger, selv om ingen navn er nevnt. Krypterte opplysninger og ulike typer elektroniske identiteter (f.eks. IP-nummer) er personlige opplysninger dersom de kan knyttes til fysiske personer.

Behandling av personlige opplysninger er alt som skjer med opplysningene. Enhver handling med hensyn til personlige opplysninger, er en behandling, uavhengig av om den utføres automatisert eller ikke. Eksempler på vanlige behandlinger er innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbeiding, overføring og sletting.

Hvem er ansvarlig for de personlige opplysninger vi samler inn?

Glitter International AB, org. nr. 556759-9914 med adresse Peter Myndes backe 12, 118 46 Stockholm, er ansvarlig for selskapets behandling av personlige opplysninger.

Hvilke personlige opplysninger samler vi inn om deg som kunde, og hvorfor?

 

Formål           

Behandlinger som utføres                          

Kategorier av personlige opplysninger

For å håndtere kundens bestilling/kjøp

Utsending av ordrebekreftelser

Levering av bestilt/kjøpt produkt (inkludert varsel og kontakt i forbindelse med levering)

Identifikasjon og alderskontroll

Administrere kundens betaling (inkludert analyser for å vite hvilke betalingsløsninger kunden skal tilbys, som kan omfatte kontroll mot kundens betalingshistorikk og innhenting av kredittopplysninger fra kredittrapporteringsselskaper)

Adressekontroll mot Klarna

Håndtering av klage- og garantisaker

Navn

Personnummer

Kontaktdetaljer (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer)

Betalingshistorikk

Betalingsinformasjon

Kredittopplysninger fra kredittrapporteringsselskaper

Kjøpsinformasjon (f.eks. hvilken vare som er bestilt, eller om varen skal leveres til en annen adresse)

Kjøpshistorikk

Ordrenummer

Medlemsnummer (kun ved medlemskap)

IP-adresse

Brukeropplysninger for Mine sider

Juridisk grunnlag: Oppfyllelse av kjøpsavtale med kunden
Denne innsamlingen av personlige opplysninger er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til kjøpsavtalen. Hvis opplysningene ikke oppgis, kan vi ikke oppfylle våre forpliktelser, og vi tvinges derfor til å nekte deg kjøpet.

Oppbevaringsperiode: Til kjøpet er fullført (inkludert levering og betaling) og i 36 måneder etterpå.

 

Formål          

Behandlinger som utføres                          

Kategorier av personlige opplysninger

For å håndtere og administrere kundens brukerkonto

Opprettelse av innloggingsfunksjon på nettsiden

Lagring av opplysninger knyttet til handlekurv og kjøp

Mulighet til å lagre favoritter/ønskeliste

Forenkle bruken av våre tjenester (for eksempel ved å lagre favoritter for å lette fremtidige kjøp eller påminnelse om glemte/forlatte digitale handlekurver)

Navn

Kontaktinformasjon (f.eks. adresse,

e-post og telefonnummer)

Kjøpshistorikk

Profilinnstillinger

Kjøps- og brukergenererte opplysninger

Administrere dine personlige preferanser og valg

 

Juridisk grunnlag: Berettiget interesse – Behandlingen er nødvendig for å imøtekomme din og vår interesse i å håndtere og administrere brukerkontoen din.

Oppbevaringsperiode: Til kontoen avsluttes (kan gjøres manuelt eller automatisk på grunn av inaktivitet i 36 måneder).Formål       

Behandlinger som utføres                          

Kategorier av personlige opplysninger

For å markedsføre produkter og tilbud

Tilpasning av tjenester slik at de blir mer brukervennlige

Tilpasning av produktanbefalinger

Retargeting-annonsering

Lagring og henting av informasjon via informasjonskapsler for å gi statistikk om besøket ditt på nettstedet

Lagring og henting av informasjon via informasjonskapsler for å håndtere innstillingene dine på nettstedet

Tilpasset webannonsering for tredjeparter

Påminnelse om glemte/forlatte digitale handlekurver

Direktemarkedsføring via e-post, SMS eller sosiale medier

Navn

Personnummer

Kontaktdetaljer (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer)

Kjøpshistorikk

Bosted

Profilinnstillinger

Informasjonskapsler

Informasjon om barn (som du selv har oppgitt)

Profil på sosiale medier

Kjøps- og brukergenererte opplysninger (for eksempel klikk- og besøkshistorikk)

Medlemsnummer

 

 

Juridisk grunnlag: Berettiget interesse – Behandlingen er nødvendig for å imøtekomme din og vår interesse i at vi kan markedsføre produkter og tjenester.

Oppbevaringsperiode: Fra innsamling og i en periode på 36 måneder etterpå eller til medlemskapet avsluttes (kan gjøres manuelt eller automatisk etter 36 måneder).

Formål     

Behandlinger som utføres                          

Kategorier av personlige opplysninger

For å gjennomføre og administrere konkurranser og eventer

Kommunisere med deltakere før og etter en event eller konkurranse (for eksempel bekreftelse av påmeldinger, spørsmål eller vurderinger)

Identifisere deltakere og kontrollere alder

Utnevne vinnere og formidle gevinster

Navn

Alder eller fødselsdato

Kontaktinformasjon (f.eks. e-post, telefonnummer og adresse)

Opplysninger oppgitt i konkurransebidraget

Opplysninger oppgitt i forbindelse med event

Profiler på sosiale medier

Juridisk grunnlag: Berettiget interesse – Behandlingen er nødvendig for å imøtekomme din og vår interesse i at vi kan håndtere din deltakelse i konkurranser og/eller eventer.

Oppbevaringsperiode: I løpet av tiden konkurransen/eventen (inkludert vurdering) pågår og 36 måneder fremover.Formål

Behandlinger som utføres                          

Kategorier av personlige opplysninger

For å forhindre misbruk av en tjeneste eller for å hindre, forhindre og undersøke forbrytelser mot selskapet.

Forhindre og undersøke mulig svindel eller andre lovbrudd (f.eks. hendelsesrapportering i butikk).

Forhindre utsending av søppelpost, phishing, trakassering, forsøk på ulovlig innlogging på brukerkontoer eller andre handlinger som er forbudt etter lov eller i henhold til våre kjøps-, medlemskaps- eller tjenestevilkår.

Beskytte og forbedre IT-miljøet mot angrep og inntrenging.

Videoopptak fra kameraovervåkning

Kjøps- og brukergenererte opplysninger (for eksempel klikk- og besøkshistorikk)

Tekniske data relatert til brukte enheter og deres innstillinger (for eksempel språkinnstilling, IP-adresse, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, skjermoppløsning og plattform)

Opplysninger om hvordan våre digitale tjenester brukes

 

Juridisk grunnlag: Rettslig forpliktelse (hvis en slik foreligger) eller berettiget interesse.
Hvis ingen rettslig forpliktelse foreligger, er behandling nødvendig for å imøtekomme vår legitime interesse i å forhindre misbruk av en tjeneste eller å hindre, forebygge og undersøke forbrytelser mot selskapet.

Oppbevaringsperiode: Under pågående undersøkelser eller i en periode på 38 måneder

Formål 

Behandlinger som utføres                          

Kategorier av personlige opplysninger

For å oppfylle juridiske forpliktelser

 

Håndtering for å overholde juridiske forpliktelser iht. krav i lover, dommer eller myndighetsbeslutninger. Slike krav kan for eksempel gjelde produktansvar og produktsikkerhet som kommunikasjon og informasjon til publikum og kunder om produktalarmer og tilbakekalling av produkter, for eksempel i tilfelle ved en defekt eller helsefarlig vare eller i den utstrekning det kreves etter regnskaps- eller hvitvaskingslover og kan tilskrives et bestemt individ.

Navn

Personnummer

Kontaktdetaljer (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer)

Betalingshistorikk

Betalingsopplysninger

Din korrespondanse

Kjøpshistorikk (for eksempel opplysninger om kjøpstidspunkt, kjøpssted, mulig feil/klage)

Juridisk grunnlag: Rettslig forpliktelse – Denne innsamlingen av dine personlige opplysninger er pålagt etter loven.

Oppbevaringsperiode: Fra innsamlingen og i en periode på 36 måneder etterpå.
Formål

Behandlinger som utføres                          

Kategorier av personlige opplysninger

For å håndtere kundetjenestesaker

Kommunikasjon og svar på spørsmål fra kundetjenesten (via telefon og digitale kanaler, inkludert sosiale medier)

Identifikasjon av kunden

Behandle klager og supportsaker

Reklamasjonsbehandling

 

Navn

Personnummer

Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer)

Kjøpsopplysninger (f.eks. ordrenummer, tidspunkt, kjøpssted, mulig feil/klage)

IP-adresse

Profiler på sosiale medier

Din korrespondanse, som kan omfatte helsedata (som allergiske reaksjoner)

Kjøpshistorikk (for eksempel opplysninger om kjøpstidspunkt, kjøpssted)

Tekniske data relatert til brukte enheter og deres innstillinger (for eksempel språkinnstilling, IP-adresse, nettleserinnstillinger og plattform)

Juridisk grunnlag: Berettiget interesse – Behandlingen er nødvendig for å imøtekomme din berettigede interesse i å motta kundetjenester.

Oppbevaringsperiode: Til kundetjenestesaken er fullført.Formål

Behandlinger som utføres                          

Kategorier av personlige opplysninger

For å kunne evaluere, utvikle og forbedre våre tjenester, produkter og systemer for kundene som helhet

Tilpasse tjenester for å gjøre dem mer brukervennlige, for eksempel å endre brukergrensesnittet for å forenkle informasjonsflyten eller for å markere funksjoner som brukerne ofte bruker i våre digitale kanaler

Hente underlag for bedre vare- og logistikkflyt, for eksempel ved å lage prognoser for kjøp, lager og leveranser

Hente underlag for å utvikle og forbedre selskapets produktspekter

Hente underlag med sikte på å planlegge nye butikker og lager

Gi kundene muligheten til å påvirke sortimentet som selskapet tilbyr

 

Alder

Kjønn

Bosted/oppholdssted

Korrespondanse og tilbakemeldinger om våre tjenester og produkter

Kjøps- og brukergenererte opplysninger (for eksempel klikk- og besøkshistorikk)

Tekniske data relatert til brukte enheter og deres innstillinger (for eksempel språkinnstilling, IP-adresse, nettleserinnstillinger, tidssone, operativsystem, skjermoppløsning og plattform)

Kjøps- og ordrehistorikk

Resultater fra kundetilfredshets- og markedsundersøkelser

 

Juridisk grunnlag: Berettiget interesse – Behandlingen er nødvendig for å imøtekomme vår og våre kunders legitime interesse i å evaluere, utvikle og forbedre våre tjenester, produkter og systemer.

Oppbevaringsperiode: Fra innsamlingen og i en periode på 36 måneder etterpå.

 

Formål

Behandlinger som utføres                          

Kategorier av personlige opplysninger

For å registrere, håndtere og administrere medlemskapet ditt og brukerkontoen knyttet til medlemskapet

Medlemsregistrering

Bekrefte identitet og alder

Opprettholde korrekt og oppdatert informasjon

Opprettelse av innloggingsfunksjon på nettsiden

Mulighet for å lagre favoritter

Forenkle bruken av våre tjenester (for eksempel ved å lagre favoritter for å lette fremtidige kjøp eller påminnelse om glemte/forlatte digitale handlekurver)

Mulighet for å spore egen kjøpshistorikk

Adressekontroll mot eksterne kilder,

f.eks.: SPAR

 

Navn

Personnummer

Alder

Kjønn

Kontaktdetaljer (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer)

Kjøpshistorikk

Informasjon om barn (hvis du deler denne informasjonen med oss)

Medlemsnummer

Valgt stambutikk

Profilinnstillinger

Valg av kontaktkanal

Juridisk grunnlag: Oppfyllelse av avtale om medlemskap i lojalitetsprogram
Denne innsamlingen av personlige opplysninger er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtalen om medlemskap i lojalitetsprogrammet.

Oppbevaringsperiode: Til medlemskapet avsluttes (kan gjøres manuelt eller automatisk på grunn av inaktivitet i 36 måneder).

 

Formål

Behandlinger som utføres                          

Kategorier av personlige opplysninger

For å kunne håndtere tilbud og rabatter knyttet til lojalitetsprogrammet

Opprettelse av personlige og generelle tilbud og fordeler

Generell kommunikasjon og kommunikasjon skreddersydd til dine preferanser, inspirasjon og invitasjoner til eventer

Analyse av opplysningene vi samler inn for formålet, for eksempel kjøps- og bestillingshistorikk, alder, bosted, angitte preferanser (f.eks. om produkter og kommunikasjonskanaler, og resultater fra kundeundersøkelser)

Et personlig tilpasset innhold, for eksempel ved å vise relevante produktanbefalinger, nyheter, inspirasjon eller lignende, som innebærer en forenkling for deg

 

Navn

Personnummer

Kontaktdetaljer (f.eks. adresse, e-post og telefonnummer)

Medlemsnummer

Kjøpshistorikk

Valgt stambutikk

Kjøps- og brukergenererte opplysninger (for eksempel klikk- og besøkshistorikk)

Profilinnstillinger, for eksempel valg av kommunikasjonskanaler

Informasjon om barn (hvis du deler denne informasjonen med oss)

 

Juridisk grunnlag: Utførelse av avtalen om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Denne innsamlingen av personlige opplysninger er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtalen om medlemskap i lojalitetsprogrammet.

Oppbevaringsperiode: Til medlemskapet avsluttes (kan gjøres manuelt eller automatisk på grunn av inaktivitet i 36 måneder).


Fra hvilke kilder henter vi dine personlige opplysninger?

I tillegg til informasjonen du selv oppgir til oss, eller som vi samler inn fra deg basert på dine kjøp og hvordan du bruker tjenestene våre, kan vi også samle inn personlig informasjon fra andre (såkalte tredjeparter). Vi samler inn følgende informasjon fra tredjeparter:

Adressedetaljer fra offentlige registre, for å være sikre på at vi har riktig adresseinformasjon om deg.

Opplysninger om kredittverdighet fra kredittvurderingsbyråer, banker eller opplysningsfirmaer.

Informasjon fra sosiale medier til markedsføringsformål (for eksempel ved at publiserte bilder spres som stylistråd eller for anti-svindel-formål).

Hvem kan vi komme til å dele dine personlige opplysninger med?

Databehandlere

I tilfeller der det er nødvendig for at vi skal kunne levere våre tjenester, deler vi dine personlige opplysninger med selskaper som opptrer som såkalte databehandlere for oss. En databehandler er et selskap som behandler opplysninger på vegne av Glitter og i henhold til våre instruksjoner. Vi sikrer at dine personlige opplysninger aldri blir solgt eller delt med andre dataansvarlige for markedsføringsformål.Vi har databehandlere som hjelper oss med:

Transport (logistikkfirmaer og speditører).
Betalingsløsninger (kortselskaper, banker og andre betalingstjenesteleverandører).
Markedsføring (digitale markedsførere, trykk og distribusjon, sosiale medier, mediebyråer eller reklamebyråer).
IT-leverandører (bedrifter som håndterer nødvendig drift, teknisk støtte og vedlikehold av våre IT-løsninger).

Når dine personlige opplysninger deles med databehandlere, gjøres dette kun for de formål som er i samsvar med de formålene vi har samlet inn opplysningene for (for eksempel for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til kjøpsavtalen eller lojalitetsprogrammets medlemsbetingelser). Vi kontrollerer alle databehandlere for å sikre at de kan gi tilstrekkelige garantier om personlige opplysningers sikkerhet og konfidensialitet. Vi har skriftlige avtaler med alle databehandlere hvorigjennom de garanterer sikkerheten for de personlige opplysningene som behandles, og forplikter seg til å overholde våre sikkerhetskrav samt begrensninger og krav vedrørende internasjonal overføring av personlige opplysninger.

Selskaper som er uavhengige dataansvarlige

Vi deler også dine personlige opplysninger med enkelte selskaper som er uavhengige dataansvarlige. At selskapet er uavhengig dataansvarlig, innebærer at vi ikke kontrollerer hvordan opplysninger vi sender til selskapet, behandles. Vi deler dine personlige opplysninger med følgende uavhengige dataansvarlige:

Offentlige myndigheter (politi, skattemyndigheter eller andre myndigheter) hvis vi er pålagt å gjøre det etter lov eller ved mistanke om kriminalitet.
Bedrifter som leverer generell godstransport (logistikkfirmaer og speditører).
Selskaper som tilbyr betalingsløsninger (kortselskaper, banker og andre betalingstjenesteleverandører).

Når dine personlige opplysninger deles med et selskap som er en uavhengig dataansvarlig, gjelder det aktuelle selskapets personvernregler og håndtering av personlige opplysninger.

Hvor behandler vi dine personlige opplysninger?

Vi arbeider alltid for at dine personlige opplysninger skal behandles innen EU/EØS, og alle våre egne IT-systemer er lokalisert innenfor EU/EØS. Ved systemsupport og vedlikehold kan det imidlertid hende vi må overføre opplysningene til et land utenfor EU/EØS, for eksempel hvis vi deler dine personlige opplysninger med en databehandler som enten selv eller gjennom en underleverandør er etablert eller lagrer opplysninger i et land utenfor EU/EØS. Databehandleren får i slike tilfeller kun tilgang til opplysninger som er relevant for formålet (f.eks. loggfiler).

 Uansett i hvilket land dine personlige opplysninger behandles, tar vi alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at beskyttelsesnivået er det samme som i EU/EØS. I tilfeller der personlige opplysninger behandles utenfor EU/EØS, er beskyttelsesnivået garantert enten ved en beslutning fra EU-kommisjonen om at det berørte landet sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, eller ved bruk av passende sikkerhetstiltak. Eksempler på passende sikkerhetstiltak er godkjente etiske retningslinjer i mottakerlandet, standardbestemmelser i avtaler, bindende interne selskapsregler eller Privacy Shield.

Hvor lenge lagrer vi dine personlige opplysninger?

Vi lagrer aldri dine personlige opplysninger lenger enn det som er nødvendig for de ulike formålene. Se mer om de spesifikke lagringsperioder under hvert enkelt formål.

Hvilke rettigheter har du?

Rett til tilgang

Vi ønsker å være åpne og transparente om hvordan vi behandler opplysningene dine. Hvis du vil ha innsyn i de personlige opplysningene som angår deg, har du rett til å be om informasjon. Du har også rett til å motta en elektronisk kopi av dine personlige opplysninger som behandles av oss, dersom du søker elektronisk. Hvis vi mottar en forespørsel om tilgang til opplysninger, kan vi be om tilleggsinformasjon for å sikre hvilke opplysninger du vil se, og at vi utleverer disse til rett person.

Rett til retting

Du har rett til å be om at dine personlige opplysninger korrigeres dersom de inneholder feil. Innenfor rammen av det oppgitte formålet har du også rett til å supplere eventuelle ufullstendige personlige opplysninger.

Rett til sletting

Du har rett til å be om sletting av dine personlige opplysninger som vi behandler, dersom:

opplysningene ikke lenger er nødvendige for de formålene de har blitt samlet inn eller behandlet for

du har en innsigelser mot en vurdering om legitim interesse som Glitter har gjort, og det ikke finnes noen legitim interesse for Glitter som veier tyngre
du motsetter deg behandling for direktemarkedsføringsformål
de personlige opplysningene må slettes for å overholde en juridisk forpliktelse som Glitter er underlagt
personlige opplysninger er innsamlet om et barn (under 13 år) som du har foreldreansvar for, og innsamlingen har skjedd i forbindelse med levering av øvrige tjenester (f.eks. sosiale medier)

Hvis du ber om sletting av personlige opplysninger, er det ikke alltid vi kan imøtekomme forespørselen din, blant annet dersom:

behandlingen er nødvendig for å utøve en persons rett til ytrings- og informasjonsfrihet
vi må beholde opplysningene for å overholde en juridisk forpliktelse vi er underlagt
dersom vi trenger opplysningene for å vurdere, gjøre gjeldende eller forsvare juridiske krav

Rett til begrensning

Du har rett til å be om at vår behandling av dine personopplysninger begrenses. Vi kommer til å informere deg dersom begrensningen av behandlingen av personlige opplysninger opphører.

Rett til å motsette deg visse typer behandling:

Berettiget interesse

Du har rett til å protestere mot behandlinger som støtter seg på en legitim interesse vi har, dersom du har personlige grunner som er relevante for situasjonen. Vi kan imidlertid fortsette å behandle opplysningene dine selv om du motsetter deg behandlingen, dersom vi har overbevisende legitime grunner til behandlingen som er sterkere enn hensynet til ditt personvern.

Direktemarkedsføring

Du kan motsette deg at dine personlige opplysninger behandles for direktemarkedsføringsformål. Retten til å protestere inkluderer også analyser av personlige opplysninger som utføres for direktemarkedsføringsformål. Hvis du motsetter deg direktemarkedsføring, vil vi avbryte behandlingen av dine personlige opplysninger for dette formålet og avslutte enhver type direktemarkedsføringstiltak. Du har selvfølgelig mulighet til å takke nei til utsendelser og personlige tilbud via enkelte kanaler. For eksempel kan du velge bare å motta tilbud fra oss via e-post, men ikke per SMS. I så fall bør du ikke motsette deg behandling av personlige opplysninger, fordi vi da kan ha vanskeligheter med å vurdere hvilken markedsføring som er relevant for deg.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å motta en kopi av de personlige opplysningene som angår deg, i et strukturert format (dataportabilitet), og i noen tilfeller få disse opplysningene overført til en annen dataansvarlig. Retten til dataportabilitet omfatter kun opplysninger som du selv har gitt til oss, og som vi behandler på grunnlag av juridiske formål, for eksempel en avtale med deg.

Hvordan håndterer vi personnummer?

Vi behandler bare personnummeret ditt hvis det har en klar motivasjon med hensyn til formålet, hvis det er nødvendig for sikker identifikasjon, eller hvis det finnes annen rimelig grunn. Vi vil alltid minimere bruken av personnummeret ditt i så stor grad som mulig, ved å bruke fødselsnummeret ditt i stedet, der dette er tilstrekkelig.

Hvordan håndterer vi informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på den besøkendes datamaskin, og som kan brukes til å spore hva den besøkende gjør på nettstedet. På glitter.no bruker vi følgende informasjonskapsler:

Øktbaserte informasjonskapsler (en midlertidig informasjonskapsel som bare brukes i løpet av en økt).
Permanente informasjonskapsler (informasjonskapsler som ligger igjen på datamaskinen din til du sletter dem eller de utløper).
Førsteparts informasjonskapsler (informasjonskapsler som utplasseres av nettstedet du besøker).
Tredjeparts informasjonskapsler (informasjonskapsler som utplasseres av et annet nettsted enn det du besøker).
Lignende teknikker (teknikker som lagrer informasjon i nettleseren din eller på enheten din på en måte som ligner på informasjonskapsler).

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre tjenestene vi tilbyr. Noen av tjenestene våre krever informasjonskapsler for at nettstedet skal fungere på riktig måte, men andre informasjonskapsler forbedrer tjenestene for deg. Vi bruker informasjonskapsler for overgripende analytisk informasjon om din bruk av tjenestene våre og for å lagre funksjonelle innstillinger som sted og andre opplysninger. Vi bruker også informasjonskapsler for å kunne målrette relevant markedsføring til deg.

Kan du selv kontrollere bruken av informasjonskapsler?

I nettleseren eller på enheten din kan du endre innstillingene for bruk og omfanget av informasjonskapsler. Gå til innstillingene for nettleseren eller enheten din for å lære mer om hvordan du endrer innstillingene for informasjonskapsler. Eksempler på ting du kan angi, er å blokkere alle informasjonskapsler, bare å godta informasjonskapsler fra førsteparter eller slette informasjonskapsler når du lukker nettleseren. Vær oppmerksom på at det kan hende at enkelte funksjoner på nettstedet kanskje ikke fungerer som tiltenkt hvis informasjonskapsler er deaktivert eller slettet. For eksempel kan det hende du ikke kan besøke bestemte deler av nettstedet, eller at du ikke kan motta personlig tilpasset informasjon når du besøker nettstedet.

Hvordan beskytter vi dine personlige opplysninger?

Vi bruker IT-systemer for å beskytte personvern, integritet og tilgangen til personlige opplysninger. Vi har tatt spesielle sikkerhetstiltak for å beskytte dine personlige opplysninger mot ulovlig eller uautorisert behandling (for eksempel uautorisert tilgang, tap, ødeleggelse eller skade). Bare de personene som faktisk trenger å behandle dine personlige opplysninger for å oppfylle våre angitte formål, har tilgang til dem.

Hva betyr det at Datainspektionen (Sverige) er tilsynsmyndighet?

Datainspektionen (Sverige) er ansvarlig for å overvåke lovens etterlevelse, og hvis man mener at et selskap håndterer personlige opplysninger på en feilaktig måte, kan man sende inn en klage til Datainspektionen.

Hvordan kontakter du oss enklest med spørsmål om personvern?

Har du spørsmål om vår behandling av dine personlige opplysninger eller ønsker å benytte deg av noen av dine rettigheter som beskrevet under overskriften "Hvilke rettigheter har du?", ber vi deg kontakte oss på e-postadresse [email protected]

Vi kan komme til å gjøre endringer i personvernreglene. Den nyeste versjonen av personvernreglene er alltid tilgjengelig på dette nettstedet. Ved oppdateringer som er av avgjørende betydning for behandlingen av personlige opplysninger (for eksempel endring av spesifiserte formål eller kategorier av personlige opplysninger) eller oppdateringer som ikke er kritiske for behandlingen, men som kan ha avgjørende betydning for deg, vil du motta informasjon om dette på glitter.no.

 2018-05-17