GLITTERS ARBEID INNEN MILJØARBEID OG SOSIALT ANSVAR

Miljø og sosialt ansvar er en av konsernets grunnleggende verdier. Vi skal ta ansvar for hvordan mennesker og miljøet påvirkes av vår virksomhet, og dette er en forutsetning for at vi skal kunne vokse med god lønnsomhet.

Glitter International AB tar ansvar for hvordan produktene produseres. Alt personale som jobber med produksjon av produkter som markedsføres og selges av Glitter skal behandles rettferdig og arbeide under normale arbeidsforhold. Leverandører sikrer at disse vilkårene blir oppfylt ved sine og underleverandørers anlegg. Kravene Glitter International AB stiller til våre leverandører og underleverandører inkluderer blant annet gode arbeidsforhold, diskrimineringsforbud, fagforeningsfrihet, forbud mot barnearbeid, godt arbeidsmiljø, lønn, arbeidstid og forsikringer.

Ansatte og eksperter på oppdrag fra Glitter International AB har rett til å besøke leverandører og underleverandørers anlegg når som helst for å inspisere gjeldende arbeidsforhold og kontrollere at vilkårene er oppfylt.

Vi har lang erfaring i smykkebransjen. I løpet av denne tiden har vi til og med utviklet et miljøvennlig og kostnadseffektivt logistikksystem hvor flesteparten av våre langvarige transporter utføres til sjøs.

For å bidra til et bedre miljø skal butikker, kontor og lager alltid kildesortere avfall (plast, papir, brennbart, ikke-brennbart osv.) i egnede beholdere. Vi oppfordrer alt personale til å være aktive i miljøarbeidet på sin arbeidsplass, ved for eksempel å foreslå forbedringer. Når vi reiser velger i først å fremst å reise på en miljøvennlig måte.

 

GLITTERS REGLER FOR GOD OPPTREDEN OG BSCI

Siden 2007 har glitter vært medlem av BSCI, Business Social Compliance Initiative, som er en frivillig organisasjon med hovedkontor i Brüssel som jobber med egne regler for sosial kontroll av fabrikker i risikoland. Klikk her for å ta del i våre regler for god opptreden.

Nedenfor ser du eksempler på hva BSCIs regler for god opptreden innebærer:


- Lover og forskrifter
- Forbud mot barnearbeid
- Forbud mot tvangsarbeid
- Forbud mot diskriminering
- Regler for lønn og erstatning
- Overtidsregulering
- Helse- og sikkerhetskrav
- Arbeidsmiljøkrav
- Rett til faglig tilslutning
- Miljøkrav

Du kan også se BSCIs hjemmeside på : www.bsci-intl.org

 VI STØTTER LOVE & HOPE